Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nasza firma została zakwalifikowana do grupy zakładów produkujących konstrukcje stalowe zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012, PN-EN 1090-1+A1:2012.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0049, został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT nr 1433.