Budowa nowego zakładu produkcyjnego !

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak również potrzebie zwiększenia możliwości produkcyjnych, podjęliśmy decyzję o rozbudowie zakładu. Nowy zakład produkcyjny zlokalizowany będzie w Ostrowie Wielkopolskim, a jego powierzchnia zabudowy wynosić będzie ca. 1500 m2, w którym znajdować się będą, m.in.:  nowoczesna spawalnia, śrutownia i malarnia. Na dzień dzisiejszy rozpoczęto prace projektowe jak i produkcyjne dotyczące konstrukcji...

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nasza firma została zakwalifikowana do grupy zakładów produkujących konstrukcje stalowe zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012, PN-EN 1090-1+A1:2012. Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0049, został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT nr 1433.