Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wdrożenie procedury kwalifikacyjnej celem uzyskania Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy  PN-EN 1090-2+A1:2012