Świadectwo Kwalifikacyjne nr 80/1658

Uzyskanie aktualnego Świadectwa Kwalifikacyjnego nr 80/1658/I/2014 w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Zakład został zakwalifikowany do I grupy Zakładów Małych, zgodnie z PN-M-69009, PN-M-69008 oraz PN-B-06200:2002. Zakwalifikowane metody: 111, 131, 135, 136, 138, 311.