Wytwarzanie konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008, PN-B 06200:2002, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych oraz stali niskostopowych jak również wytwarzanie konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 wg normy:      

PN-EN 1090-2+A1:2012, IDT EN 1090-2:2008+A1:2011

Śrutowanie elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem elektrokorundu, piasku kwarcowego, dzięki czemu nasze konstrukcje oczyszczane są do poziomu SA 2,5 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz St 2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008.

Stopień porowatości jaki uzyskujemy podczas oczyszczania pozwala na osiągniecie dobrej przyczepności powłok antykorozyjnych co stanowi istotę żywotności konstrukcji stalowych pod względem antykorozyjności.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wykonujemy poprzez nanoszenie powłok malarskich metodą hydrodynamiczną farbami epoksydowymi, poliuretanowymi lub alkidowymi, jak również poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Zabezpieczenie PPOŻ wykonujemy metodą hydrodynamiczną do R120 oraz poprzez naniesienie powłok o łącznej grubości 3200 μm !