Certyfikat

Uznanie Technologii Spawania

Wykonanie Uznania Technologii Spawania w akredytowanym laboratorium, zgodnie z PN-EN ISO 4063:2011, metoda MAG 135.